Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Information till nyinflyttade

Harakärrs samfällighetsförening

I området finns en samfällighetsförening som av kommunen ålagts ansvaret för Åkarp ga:1, som är en gemensamhetsanläggning som består av gångarna mellan husen och parkeringsplatserna. Alla som är fastighetsägare till något av husen på Vågmästarevägen, Brännmästarevägen eller Tvättmästarevägen är automatiskt medlem i denna samfällighetsförening.
Det innebär att alla som äger ett hus här måste också betala årsavgiften. Hur hög denna avgift är beslutas av årsmötet som skall hållas senast i april månad. Protokollen från dessa årsmöten hittar du på http://www.harakärr.se/skrivelser. Det är också årsmötet som utser styrelsen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. Vilka som sitter i styrelsen just nu finns på http://www.harakärr.se/styrelsen.
Vad årsavgiften används till är i första hand att sköta gångarna, parkeringsplatsen, garagen och rabatterna vid parkeringsplatserna. Du får också tillgång till ett garage i en av de garagelängor som byggts av samfälligheten, nämligen det garage som är märkt med din fastighetsbeteckning.

Takstegar

Det finns ett antal stegar för utlåning, både en högstege och en takstege samt en rensskopa för hängrännor. Kontakta styrelsen i samfälligheten för att låna nyckel till dessa.

Att tänka på när du flyttat in

Här är ett par saker som kan vara bra att tänka på när du flyttar in i ett hus i området:

Parkeringsplatsen

Parkeringarna är endast till för de som bor i området (Tvätt-, Bränn- och Vågmästarevägen) och alla som besöker någon här. På grund av att garagen är väldigt smala enligt dagens standard, så gör vi allt för att undvika att utnyttja parkeringsrutorna som är omedelbart framför en garageport. Detta för att underlätta för den som vill köra in eller ut från ett garage.

Garaget

Ditt garage ägs och underhålls av samfällighetsföreningen. Om något är fel med ditt garage, kontakta någon i styrelsen för att få det fixat. Tänk på att ett garage bara får användas för att förvara fordon, fordonsdelar och en uppsättning reservhjul. Det får inte användas som förråd enligt brandmydigheten. Tänk på att samfällighetsföreningens försäkring inte täcker det som förvaras i garagen utan det är ditt ansvar. Många försäkringsbolag betalar dessutom inte ut full ersättning för sådant som förvaras här, eftersom det är flera hushåll som kan komma in i garagelängan.

Snöröjning

Framför din fastighet är det ditt ansvar enligt lag att hålla det halkfritt. Samfällighetsföreningen har dock ett avtal med ett företag som plogar bort snön ifall det blir för mycket snö. Det är också samfälligheten som röjer snö på parkeringsplatserna ifall det blir väldigt mycket snö där.

Årsmötet

Årsmötet är din chans att göra din stämma hörd, så kom gärna dit. Det är årsmötet som bestämmer över alla medlemmar, så om du inte kommer dit så får du finna dig i vad de andra i området bestämt.

Bredband

Bredbandsfiber finns indraget i området, för de som beställt även in i villan. För de hus vars fastighetsägare ännu inte beställt fiber, så finns det två olika fibernät som man kan beställa det från. Dessa är Telia Öppen Fiber och ett öppet stadsnät. Kontakta någon av dessa ifall du vill dra in fiber till en villa som ännu inte har det.

Senast uppdaterat: 2024-04-28